Uitnodiging NieuweZorg bijeenkomst 24 november
‘De waarde van een academisch ziekenhuis; VBHC een utopie of het model voor de toekomst?'

Dilemma’s en uitdagingen voor het nieuwe kabinet

De Value Based Health Care methode is gericht op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt en het reduceren van de zorgkosten. Men lijkt dit principe grootschalig te omarmen en er zijn vele goede initiatieven in Nederland. Ons zorgstelsel is echter groot en complex. De protocollen en mindsets verander je niet zomaar. Hoe krijg je de verandering? Welke rol is hierin weggelegd voor Academische ziekenhuizen? Hoe krijgen we VBHC voorbij het niveau van experimenteren?

Het Programma

14.30 uur – 15.00 uur
Inloop en ontvangst
15.00 uur – 15.30 uur
Prof. Dr. Mark Kramer (internist en lid Raad van Bestuur VUmc)
Opening en bestuurlijke context: waar willen we heen in de toekomst en
hoe past VBHC hierin? Welke uitdagingen en dillema’s zien we?
15.30 uur – 16.00 uur
Wouter van de Sande (Ministerie van VWS)
Welke rol kan het ministerie, binnen het huidige stelsel, innemen om innovaties in het kader van VBHC mogelijk te maken?
16.00 uur – 16.30 uur
Bas Geerdes (Senior inkoper Zilveren Kruis)
Meerjarenakkoord ziekenhuizen, maar graag ook op inhoud
16.30 uur – 17.00 uur
Pauze
17.00 uur – 17.30 uur
Prof. Dr. Piet ter Wee (directeur medische zaken VUmc en programma manager VBHC)
VBHC van theorie naar praktijk: de aanpak van VUmc
17.30 uur – 18.00 uur
Wouter Van Leeuwen (Principal, The Boston Consulting Group)
Hoe creëer je doorzettingsmacht? Wat zijn kritische succesfactoren?
18.00 uur – 18.30 uur
Forum: VWS, The Boston Consulting Group, VUmc
18.30 uur – 19.00 uur
Afsluitende borrel

Locatie: VUmc te Amsterdam

Datum:  Donderdag 24 november 2016

Tijd:       14.30 uur tot 19.00 uur

Meld u aan via het aanmeldformulier

NieuweZorg: mede mogelijk gemaakt door

untitled3