Uitnodiging NieuweZorg bijeenkomst
‘Zorginnovatie en Kwaliteit – Meetbaar of Mythe’

Aanbevelingen aan het volgende Kabinet

Blauwe Zorg is door het ministerie van VWS aangewezen als proeftuin, en is één van de projecten in Maastricht-Heuvelland om de zorg kwalitatief hoogstaand, klantgericht en betaalbaar te maken zodat ook op de lange termijn zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft. Blauwe Zorg is een samenwerkingsverband tussen Zorg in Ontwikkeling (ZIO), VGZ, Huis voor de zorg en academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en is gebaseerd op twee principes: aanpassingen in de organisatie van zorg en gedragsverandering bij zorgaanbieders en patiënten. De samenwerking heeft tot een aantal projecten geleid. De belangrijkste projecten zijn: Stadspoli, anderhalvelijnszorg, Formularium, medicijninkoop en Blauwe Wijk, een wijkgerichte aanpak van zorg, die we graag aan u voorstellen.

 

Het Programma

15.00 -15.15 uur
Inloop en ontvangst door VGZ en ZIO
15.15 – 15.40 uur
Ab Klink, Lid Raad van Bestuur VGZ Opening en introductie Concept-proeftuinen en Blauwe Zorg
15.40 – 16.05 uur
Geertjan Wesseling, Maastricht UMC+ en Saïd Zarroy, Coöperatie VGZ Uitgelicht
project: COPD formularium
16.05 – 16.20 uur
Ruben van Zwieten, ondernemer en predikant De Nieuwe Poort
Zorg, kwaliteit en solidariteit – aanbevelingen voor zorgprofessionals
16.40 – 17.05 uur
Hans Fiolet, Maastricht UMC+
Stadspoli vanuit het perspectief van azM
17.05 – 17.30 uur
Mark Lenssen, projectleider en Tiny Beenackers, Sectormanager gemeente Maastricht Blauwe Wijk
17.30 – 17.55 uur
Forum, geleid door Leonie Voragen
‘met op de barkruk’: Floris de Bok, bestuurder Huis voor de Zorg –
Guy Schulpen, directeur ZIO en Annemieke van Hees, manager
zorginkoop integrale zorg Coöperatie VGZ
17.55 – 18.30 uur
Aperitief

Zie onderstaande links voor meer informatie over de projecten.

Locatie: De Nieuwe Poort in Amsterdam

Datum: Dinsdag 28 juni 2016
Tijd: 15.00 uur tot 18.30 uur