Uitnodiging NieuweZorg bijeenkomst
‘JONG KIEST VOOR DE ZORG’

Bijeenkomstenreeks voor een Alternatieve Agenda voor de Nieuwe Minister van VWS

Wil je als lid van de Jong-Vereniging van jouw beroepsgroep of koepel je stem laten horen aan het volgende kabinet? Bruis jij van werkbare ideeën voor toegankelijke, betere of vernieuwende zorg? Wil je deze graag spiegelen aan andere perspectieven? En daarbij je netwerk met andere jonge spelers in de zorg verdiepen?

Denk en debatteer dan op 22 september 2016 mee over een ‘Alternatieve Agenda voor de Zorg’. Uitkomsten van deze sessie worden op 6 december 2016 meegenomen in de afsluitende schrijfsessie.

.

Het Programma

16.00 uur – 16.30 uur
Inloop met koffie en thee
16.30 uur – 16.45 uur
Opening, Henk Pastoors, Olga Hesselink en JongAbbVie
16.45 uur – 17.15 uur
Introductie en toelichting op de vooraf ingediende thema’s
17.15 uur – 18.00 uur
Interactieve perspectiefwisseling en spiegeling
18.00 uur – 18.30 uur
Pauze met een hapje
18.30 uur – 19.00 uur
Debat: Wat zou er op de agenda van de nieuwe Minister van VWS moeten staan?
19.00 uur – 19.30 uur
Jong Kiest voor de Zorg: Stemmen op thema’s met hoogste urgentie op de Alternatieve Agenda
19.30 uur – 20.00 uur
Afsluitende borrel

De deelnemers verzoeken we bij aanmelding twee onderwerpen te noemen die bovenaan

de agenda van de nieuwe Minister van VWS zouden moeten staan.

Voor deze besloten bijeenkomst zijn de uitnodigingen reeds verzonden.