Uitnodiging NieuweZorg bijeenkomst
‘JONG KIEST VOOR DE ZORG’

Bijeenkomstenreeks voor een Alternatieve Agenda voor de Nieuwe Minister van VWS

Wil je als lid van de Jong-Vereniging van jouw beroepsgroep of koepel je stem laten horen aan het volgende kabinet? Bruis jij van werkbare ideeën voor toegankelijke, betere of vernieuwende zorg? Wil je deze graag spiegelen aan andere perspectieven? En daarbij je netwerk met andere jonge spelers in de zorg verdiepen?

Denk en debatteer dan op 22 september 2016 mee over een ‘Alternatieve Agenda voor de Zorg’. Uitkomsten van deze sessie worden op 6 december 2016 meegenomen in de afsluitende schrijfsessie.

.

Het Programma

16.00 uur – 16.30 uur

Inloop met koffie en thee

16.30 uur – 16.45 uur

Opening, Henk Pastoors, Olga Hesselink en JongAbbVie

16.45 uur – 17.15 uur

Introductie en toelichting op de vooraf ingediende thema’s

17.15 uur – 18.00 uur

Interactieve perspectiefwisseling en spiegeling

18.00 uur – 18.30 uur

Pauze met een hapje

18.30 uur – 19.00 uur

Debat: Wat zou er op de agenda van de nieuwe Minister van VWS moeten staan?

19.00 uur – 19.30 uur

Jong Kiest voor de Zorg: Stemmen op thema’s met hoogste urgentie op de Alternatieve Agenda

19.30 uur – 20.00 uur

Afsluitende borrel

De deelnemers verzoeken we bij aanmelding twee onderwerpen te noemen die bovenaan

de agenda van de nieuwe Minister van VWS zouden moeten staan.

Voor deze besloten bijeenkomst zijn de uitnodigingen reeds verzonden.